تا شروع همايش
second
minute
hour
Day

تاريخ هاي مهم
_________________1

حاميان

1

Ferdowsi_tmb

shamstoos

22


33

Untitled_1

Hartford_Seminary_logo

1245

_______________________1_

181417_467

99

Untitled-1_1

Untitled_2

Untitled_3

4444

MarkazS12209

Untitled-3_1

organlogo

Untitled00

12

4

indexedbycivilica_01

photo_2017_02_05_10_37_08

image3241

mashhad_2017_logo_mashhadmag_2


   

Mohamad Reza Ahanchian, PhD

Professor of Education

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://ahanchi8.profcms.um.ac.ir/


Seyed Mohammad Ali Taghavi, PhD

Associate Professor of Political Sciences

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://smataghavi.profcms.um.ac.ir/


Abbas Javareshkian, PhD

Associate Professor of Islamic Philosophy

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://javareshki.profcms.um.ac.ir/


Mohammad Hassan Haeri, PhD

Professor of Jurisprudence

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://haeri-m.profcms.um.ac.ir/


Sayed Mortaza Hosseini, PhD

Professor of Islamic Philosophy

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://shahrudi.profcms.um.ac.ir/


Davood Heydari

Assistant Professor of Islamic Philosophy

Razavi University of Islamic Sciences


Abdol Hossein Khosrow Panah, PhD

Professor of Theology

Institute for Research in Philosophy

Webpage: http://khosropanah.ir/fa/


Gholamreza Raeisian, PhD

Associate Professor of Qur’anic Studies

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://raeisian.profcms.um.ac.ir/


Mohammad Kathem Elmi Sola, PhD

Associate Professor of Islamic Philosophy

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://elmi.profcms.um.ac.ir/


Mohammad Taghi Fakhlaei, PhD

Professor of Jursiprudence

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://fakhlaei.profcms.um.ac.ir/


Jafar Morvarid, PhD

Assistant Professor of Islamic Philosophy

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://morvarid.profcms.um.ac.ir/


Jahangir Masoudi, PhD

Associate Professor of Islamic Philosophy

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://profsite.um.ac.ir/~masoudi-g/


Mansour Motamedi, PhD

Associate Professor of Religion and Comparative Mysticism

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://motamedi.profcms.um.ac.ir/


Hasan Naghizadeh, PhD

Professor of Qur’anic Studies

Ferdowsi University of Mashhad

http://naghizadeh.profcms.um.ac.ir/


Seyyed Abul-Hasan Navvab

Associate Professor of Islamic Jurisprudential Denominations

University of Religions and Denominations

Webpage: http://urd.ac.ir/en/Faculty/75


Mohammad Reza Hashemi, PhD

Associate Professor of English Language and Literature

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://hashemi.profcms.um.ac.ir/


Ali Yousofi, PhD

Associate Professor of Social Sciences

Ferdowsi University of Mashhad

Webpage: http://yousofi.profcms.um.ac.ir/


Mahmoud Ayoub, PhD

Faculty Associate in Islam and Christian-Muslim Relations

Hartford Seminary

Webpage: http://www.hartsem.edu/faculty/mahmoud-ayoub/


Ermin Sinanovic, PhD

Director of Research and Academic Programs

International Institute of Islamic Thought

Webpage: http://www.thefairfaxinstitute.org/the-team.html


Andrew Newman, PhD

Personal Chair of Islamic Studies and Persian

The University of Edinburgh

Webpage: http://www.research.ed.ac.uk/portal/anewman


Seyed Mohsen Naji Nasr Abadi

Vice Chancellor for Research and Planning 

Islamic Research Foundation, Astan-e Quds Razavi 


Ali Jalaeian Akbarnia

Lecturer in Arabic Language and Literature

Razavi University of Islamic Sciences


 Mohammad Taghi Sobhani, TBA


Abdolhamid Vaseti, TBA


Seyed Alireza Vase'ei, TBA


Seyed Mofid Hosseini, TBA


Saeed Khalilovich, TBA ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 179529
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 26024
تعداد بازدید این ماه: 1528
تعداد بازدید امروز: 34  تعداد بازدید کنندگان :179529
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.