تا شروع همايش
second
minute
hour
Day

تاريخ هاي مهم
_________________1

حاميان

1

Ferdowsi_tmb

shamstoos

22


33

Untitled_1

Hartford_Seminary_logo

1245

_______________________1_

181417_467

99

Untitled-1_1

Untitled_2

Untitled_3

4444

MarkazS12209

Untitled-3_1

organlogo

Untitled00

12

4

indexedbycivilica_01

photo_2017_02_05_10_37_08

image3241

mashhad_2017_logo_mashhadmag_2


   

اعضاي کميته علمي کنفرانس

رديف

نام خانوادگي

نام

دانشگاه/ مؤسسه

مرتبه علمي

پست الکترونيک

1

آهنچيان

محمدرضا

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم تربيتي

دانشيار

ahanchi8@um.ac.ir

2

تقوي

سيد محمدعلي

دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم اداري و اقتصادي

دانشيار

smataghavi@um.ac.ir

3

جوارشکيان

عباس

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاديار

gavareshki@um.ac.ir

4

حائري

محمدحسن

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاد

haeri-m@ferdowsi.um.ac.ir

5

حسيني شاهرودي

سيد مرتضي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاد

M – sharudi @ yahoo. com

6

حيدري

داوود

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

heydari@razavi.ac.ir

dheidari@gmail.com

7

خسروپناه

عبدالحسين

موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران

khosropanahdezfuli@gmail.com

8

رئيسيان

غلامرضا

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

raeisian42@yahoo.com

9

سبحاني

محمدتقي

دانشگاه علوم حديث

10

علمي

محمدکاظم

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

elmi@ ferdowsi.um.ac.ir

11

فخلعي

محمدتقي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاد

fakhlaei@ um.ac.ir

12

مرواريد

جعفر

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاديار

Jafar_morvarid@yahoo.com

13

مسعودي

جهانگير

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي/ مجمع عالي حکمت اسلامي

دانشيار

Ja-masoodi @yahoo.com

14

معتمدي

منصور

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

Motamedi @um.ac.ir

15

نقي­زاده

حسن

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

naghizadeh@um.ac. ir

16

نواب

سيد ابوالحسن

دانشگاه اديان و مذاهب قم

17

واسطي

عبدالحميد

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام

hvaseti@yahoo.com

18

واسعي

سيد عليرضا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

19

هاشمي

محمدرضا

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني

دانشيار

hashemi@ferdowsi.um.ac.ir

smrhir@gmail.com

20

يوسفي

علي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني

دانشيار

yousofi@ferdowsi.um.ac.ir

21

ايوب

محمود

هارتفورد آمريکا

mayoub@hartsem.edu

22

حسيني

سيد مفيد

نماينده جامعه­المصطفي در اندونزي

23

خليل­ويچ

سعيد

مرکز علوم ديني قم در بلگراد


25

سينانويچ

ارمين

مؤسسه بين­المللي انديشه اسلامي

ermin@iiit.org

26

نيومن

اندرو

ادينبورگ انگلستان

A.Newman@ed.ac.uk

27

مصمودي

28

زرين پور

29

طوسي

30

علي پايا
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 196952
تعداد کاربران آنلاین: 2
تعداد بازدید امسال: 14817
تعداد بازدید این ماه: 2914
تعداد بازدید امروز: 32  تعداد بازدید کنندگان :196952
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.