تا شروع همايش
second
minute
hour
Day

تاريخ هاي مهم
_________________1

حاميان

1

Ferdowsi_tmb

shamstoos

22


33

Untitled_1

Hartford_Seminary_logo

1245

_______________________1_

181417_467

99

Untitled-1_1

Untitled_2

Untitled_3

4444

MarkazS12209

Untitled-3_1

organlogo

Untitled00

12

4

indexedbycivilica_01

photo_2017_02_05_10_37_08

image3241

mashhad_2017_logo_mashhadmag_2


   

اعضاي کميته علمي کنفرانس

رديف

نام خانوادگي

نام

دانشگاه/ مؤسسه

مرتبه علمي

پست الکترونيک

1

آهنچيان

محمدرضا

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم تربيتي

دانشيار

ahanchi8@um.ac.ir

2

تقوي

سيد محمدعلي

دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم اداري و اقتصادي

دانشيار

smataghavi@um.ac.ir

3

جوارشکيان

عباس

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاديار

gavareshki@um.ac.ir

4

حائري

محمدحسن

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاد

haeri-m@ferdowsi.um.ac.ir

5

حسيني شاهرودي

سيد مرتضي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاد

M – sharudi @ yahoo. com

6

حيدري

داوود

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

heydari@razavi.ac.ir

dheidari@gmail.com

7

خسروپناه

عبدالحسين

موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران

khosropanahdezfuli@gmail.com

8

رئيسيان

غلامرضا

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

raeisian42@yahoo.com

9

سبحاني

محمدتقي

دانشگاه علوم حديث

10

علمي

محمدکاظم

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

elmi@ ferdowsi.um.ac.ir

11

فخلعي

محمدتقي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاد

fakhlaei@ um.ac.ir

12

مرواريد

جعفر

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

استاديار

Jafar_morvarid@yahoo.com

13

مسعودي

جهانگير

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي/ مجمع عالي حکمت اسلامي

دانشيار

Ja-masoodi @yahoo.com

14

معتمدي

منصور

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

Motamedi @um.ac.ir

15

نقي­زاده

حسن

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهيات و معارف اسلامي

دانشيار

naghizadeh@um.ac. ir

16

نواب

سيد ابوالحسن

دانشگاه اديان و مذاهب قم

17

واسطي

عبدالحميد

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام

hvaseti@yahoo.com

18

واسعي

سيد عليرضا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

19

هاشمي

محمدرضا

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني

دانشيار

hashemi@ferdowsi.um.ac.ir

smrhir@gmail.com

20

يوسفي

علي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني

دانشيار

yousofi@ferdowsi.um.ac.ir

21

ايوب

محمود

هارتفورد آمريکا

mayoub@hartsem.edu

22

حسيني

سيد مفيد

نماينده جامعه­المصطفي در اندونزي

23

خليل­ويچ

سعيد

مرکز علوم ديني قم در بلگراد


25

سينانويچ

ارمين

مؤسسه بين­المللي انديشه اسلامي

ermin@iiit.org

26

نيومن

اندرو

ادينبورگ انگلستان

A.Newman@ed.ac.uk

27

مصمودي

28

زرين پور

29

طوسي

30

علي پايا
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 181026
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 27521
تعداد بازدید این ماه: 1287
تعداد بازدید امروز: 22  تعداد بازدید کنندگان :181026
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.